Ikony pro den: 25. 12. (12. 12.)

28. NEDĚLE PO 50nici; o hostině a hostech
Neděle praotců Božího národa – všech starozákonních svatých žijících před Zákonem i po udělení Zákona – od Adama po  Josefa Snoubence; i proroků až po Zachariáše a Jana Křtitele. Adama a Evy i Ábele a Sétha, Enocha, Joba, Noé, Melchisedeka; patriarchů Abrahama a Sáry, Izáka a Rebekky, Jákoba, Léi (Lilia) i Ráchel a Josefa Sličného, Judy a Lévi a ostatních z dvanácti synů Israele; Mojžíše i Árona, Jozue, Debory, Gedeona,  Samsona, Ruth, Jesse, Davida, Šalomouna;  proroků Samuele, Eliáše, Isaiáše, Ezechiele, Daniele a mnoha dalších.

Adam a Eva
Základní velikost
Větší velikost
Adam a Eva (soud a vyhnání z ráje)
Základní velikost
Adam a Eva (vyhnáni z ráje)
Základní velikost
Větší velikost
Adam a Eva (Bůh přivádí Evu k Adamovi)
Základní velikost
Adam a Eva (stvorření ženy)
Základní velikost
Adam a Eva (Adame, kde jsi?)
Základní velikost
Větší velikost
Adam a Eva (naříkají po vyhnání)
Základní velikost
Větší velikost
Adam a Eva (stvoreni člověka)
Základní velikost
Adam a Eva (stvoreni zeny
Základní velikost
Adam a Eva (stvoreni zeny)
Základní velikost

Občanské Vánoce.

Významný svatý Svt. Spyridon Divotvorce, ep. trimifuntský (+ 348) • Muč. Petr Aleut (+ 1815); ct. Herman Aljašský

Svt. Spiridon Trimifuntský
Základní velikost
Svatí Aljašky
Základní velikost
Větší velikost
Sv. German, misionář Aljašky
Základní velikost
Herman Aljašský
Základní velikost
Herman Aljašský
Základní velikost
Největší velikost
Sv. German Aljašský
Základní velikost
Větší velikost
Herman Aljašský
Základní velikost
Větší velikost
Sv. German Aljašský
Základní velikost
Největší velikost
Sv. German Aljašský
Základní velikost
Největší velikost
Sv. German Aljašský
Základní velikost
Větší velikost
Muč. Petr Aleut
Základní velikost
Větší velikost
Svt. Spiridon Trimifuntský
Základní velikost
Větší velikost
Největší velikost
Svt. Spiridon Trimifuntský
Základní velikost
Святитель Спиридон Тримифунтский
Základní velikost
Священномученик Александр, епископ Иерусалимский
Základní velikost


Zde uveřejňované textové i obrazové materiály jsou chráněny autorskými právy. Můžete však umístit na svých webových stránkách průběžně obnovovanou informaci o aktuálním dni (i s ikonkou světce toho dne) dle pravoslavného kalendáře. Podmínky a technické provedení k umístění skriptu zobrazujícího kalendářní data z tohoto serveru najdete zde.