360/245

Pravoslavný kalendář


25. prosinec 2022 (neděle)

12. prosinec (církevní kalendář)


28. NEDĚLE PO 50nici; o hostině a hostech
Neděle praotců Božího národa – všech starozákonních svatých žijících před Zákonem i po udělení Zákona – od Adama po  Josefa Snoubence; i proroků až po Zachariáše a Jana Křtitele. Adama a Evy i Ábele a Sétha, Enocha, Joba, Noé, Melchisedeka; patriarchů Abrahama a Sáry, Izáka a Rebekky, Jákoba, Léi (Lilia) i Ráchel a Josefa Sličného, Judy a Lévi a ostatních z dvanácti synů Israele; Mojžíše i Árona, Jozue, Debory, Gedeona,  Samsona, Ruth, Jesse, Davida, Šalomouna;  proroků Samuele, Eliáše, Isaiáše, Ezechiele, Daniele a mnoha dalších.

hlas 3. —  Kol 3,4–11; Luk 14,16–24


Občanské Vánoce.

Významný svatý Svt. Spyridon Divotvorce, ep. trimifuntský (+ 348) • Muč. Petr Aleut (+ 1815); ct. Herman Aljašský


»Člověk jeden učinil večeři velikou a pozval mnohých …
Vybídl všechny vejít, aby se naplnil dům jeho …«


Úvodní stránka elektronického kalendária

Vysvětlivky a poznámky ke kalendáriu