Ikony pro den: 19. 12. (6. 12.)

26. NEDĚLE PO 50nici;
o uzdravení desíti, z nichž jen jeden díky vzdal

Střední svátek / Svt. Mikuláš Divotvorce, archiep. Myr Lycejských (Nikolaj, Nikolaos) (+ 345) • Svt. Maxim Kyjevský (+ 1307)

Svt. Mikuláš Myr Likejský, divotvorce (freska v naosu chrámu Nabevstoupení Páně, 14. stol., monastýr Visoki Dečani, Srbsko - Kosovo a Metochie)
Základní velikost
Největší velikost
Mikuláš Myrlykejský
Základní velikost
Mikuláš (ikona z monastýru Stavronikita, mozaika, vytažená z moře)
Základní velikost
Mikuláš
Základní velikost
Mikuláš obdarovává chudou rodinu
Základní velikost
Tři světitelé: Mikuláš Divotvorec, Jan Milostivý, Basil Vyznavač
Základní velikost
Sv. Mikuláš
Základní velikost
Svt. Nikolaos
Základní velikost
Zázrak sv. Mikuláše
Základní velikost
Sv. Nikolaj Divotvorce
Základní velikost
Sv. Mikuláš (Nikola Zarajskij)
Základní velikost
Sv. Mikuláš Divotvorce s Kosmou (nezištníkem asijským) a Damiánem
Základní velikost
Sv. Mikuláš Divotvorce (velikoreckaja, 16. stol.)
Základní velikost
Sv. Mikuláš Divotvorce (Kypr, 16. stol.)
Základní velikost
Ustanovení sv. Mikuláše za episkopa (freska, Ksenia Mironova)
Základní velikost
Větší velikost
Svt. Mikuláš Myr Likejský, divotvorce
Základní velikost
Větší velikost
Největší velikost
Svt. Mikuláš Myr Likejský, divotvorce. Spr. Simeon Myrotočivý (Nemanja) a svt. Sávva, archiep. srbský (freska v monastýru Ostrog, Černá Hora)
Základní velikost
Větší velikost
Největší velikost


Zde uveřejňované textové i obrazové materiály jsou chráněny autorskými právy. Můžete však umístit na svých webových stránkách průběžně obnovovanou informaci o aktuálním dni (i s ikonkou světce toho dne) dle pravoslavného kalendáře. Podmínky a technické provedení k umístění skriptu zobrazujícího kalendářní data z tohoto serveru najdete zde.