354/231

Pravoslavný kalendář


19. prosinec 2021 (neděle)

6. prosinec (církevní kalendář)


26. NEDĚLE PO 50nici;
o uzdravení desíti, z nichž jen jeden díky vzdal

hlas 1. — Kol 1,12-18; Luk 17,12–19 (z 29. ned.)

Svátek (je-li půst, povoleno víno a olej)
Žid 13,17–21; Luk 6,17–23


Střední svátek / Svt. Mikuláš Divotvorce, archiep. Myr Lycejských (Nikolaj, Nikolaos) (+ 345) • Svt. Maxim Kyjevský (+ 1307)


»Vstaň a jdi; víra tvá tě uzdravila.«


Úvodní stránka elektronického kalendária

Vysvětlivky a poznámky ke kalendáriu