Ikony pro den: 2. 1. (20. 12.)

28. NEDĚLE PO 50nici: Neděle svatých otců
Památka starozákonních svatých z rodopisu Ježíše Krista a všech, kteří žili vírou v zaslíbeného Mesiáše: patriarchů Abrahama, Izáka, Jákoba a Judy; Daniele a tří mládenců i ostatních.
Neděle před Narozením Kristovým

Praotec Abraham
Základní velikost
Ráj
Základní velikost
Abraham
Základní velikost
Patrarcha Abraham (Athos, mon. Stavronikita)
Základní velikost

Předsvátek Narození. Významný svatý Svt.mč. Ignatij Bohonosec, patriarcha antiochijský (+ 107) • Ct. Ignatij, archimand. pečerský (+ 1435); Malý svátek spr. Jan Kronštadtský; divotvorce (zesnutí 1908–9)

Svt. muč. Ignatios Theoforos (Antiochijský)
Základní velikost
Větší velikost
Svt. muč. Ignatios Theoforos (Antiochijský)
Základní velikost
Větší velikost
Největší velikost
Jan Kronštadtský
Základní velikost
Jan Kronštadtský
Základní velikost
Jan Kronštadtský
Základní velikost
Větší velikost
Největší velikost


Zde uveřejňované textové i obrazové materiály jsou chráněny autorskými právy. Můžete však umístit na svých webových stránkách průběžně obnovovanou informaci o aktuálním dni (i s ikonkou světce toho dne) dle pravoslavného kalendáře. Podmínky a technické provedení k umístění skriptu zobrazujícího kalendářní data z tohoto serveru najdete zde.