2/245

Pravoslavný kalendář


2. leden 2022 (neděle)

20. prosinec (církevní kalendář)


28. NEDĚLE PO 50nici: Neděle svatých otců
Památka starozákonních svatých z rodopisu Ježíše Krista a všech, kteří žili vírou v zaslíbeného Mesiáše: patriarchů Abrahama, Izáka, Jákoba a Judy; Daniele a tří mládenců i ostatních.
Neděle před Narozením Kristovým

hlas 3. — Žid 11,9–10; 17–23; 32–40; Mat 1,1–25 (neděli sv. otců)


Předsvátek Narození. Významný svatý Svt.mč. Ignatij Bohonosec, patriarcha antiochijský (+ 107) • Ct. Ignatij, archimand. pečerský (+ 1435); Malý svátek spr. Jan Kronštadtský; divotvorce (zesnutí 1908–9)


»Což v Marii zrozeno jest, z Ducha Svatého jest; porodí pak Syna, a nazveš jméno Jeho Ježíš;
On zajisté vysvobodí lidi své od hříchů jejich.«


Úvodní stránka elektronického kalendária

Vysvětlivky a poznámky ke kalendáriu