Ikony pro den: 28. 5. (15. 5.)

7. NEDĚLE (PO PASŠE);
svatých 318 bohonosných Otců 1. všeobecného sněmu (r. 325 v Nicei)

První všeobecný sněm (r. 325, Nicea) (listina s nicejským vyznáním víry)
Základní velikost
První všeobecný sněm (r. 325, Nicea) (listina s nicejským vyznáním víry)
Základní velikost
První všeobecný sněm (r. 325, Nicea)
Základní velikost
První všeobecný sněm (r. 325, Nicea)
Základní velikost
Větší velikost
První všeobecný sněm (r. 325, Nicea) (Ruská freska, Trojicko-sergijevská lávra)
Základní velikost
První všeobecný sněm (r. 325, Nicea)
Základní velikost
První všeobecný sněm (r. 325, Nicea)
Základní velikost
První všeobecný sněm (r. 325, Nicea)
Základní velikost

Významný svatý Ct. Pachomios Veliký (+ 348)Významný svatý Svt. Isaia, ep. rostovský, divotvorce (+ 1090); ct. Eufrosin (Přemysl) (+ 1481); Významný svatý zabití sv. blahověr. knížete Dimitrije Uličského a Moskevského (1591)

Ct. Pachomios Veliký
Základní velikost
Větší velikost
Největší velikost
Ct. Pachomios Veliký
Základní velikost
Větší velikost
Святой благоверный царевич Димитрий Угличский (Московский)
Základní velikost
Carevič Dimitrij a blahověrný kníže Roman Uličský
Základní velikost
Святитель Савва, первый архиепископ Сербский
Základní velikost
Преподобный Иларион Псковоезерский, Гдовский
Základní velikost
Carevič Dimitrij
Základní velikost
Dimitrij Uličský
Základní velikost


Zde uveřejňované textové i obrazové materiály jsou chráněny autorskými právy. Můžete však umístit na svých webových stránkách průběžně obnovovanou informaci o aktuálním dni (i s ikonkou světce toho dne) dle pravoslavného kalendáře. Podmínky a technické provedení k umístění skriptu zobrazujícího kalendářní data z tohoto serveru najdete zde.