149/42

Pravoslavný kalendář


28. květen 2023 (neděle)

15. květen (církevní kalendář)


7. NEDĚLE (PO PASŠE);
svatých 318 bohonosných Otců 1. všeobecného sněmu (r. 325 v Nicei)

hlas 6. — Skut 20,16–18; 28–36; Jan 17,1–13

Je-li půst, povoleno víno a olej


Významný svatý Ct. Pachomios Veliký (+ 348)Významný svatý Svt. Isaia, ep. rostovský, divotvorce (+ 1090); ct. Eufrosin (Přemysl) (+ 1481); Významný svatý zabití sv. blahověr. knížete Dimitrije Uličského a Moskevského (1591)


»Toto jest pak život věčný, aby znali tebe, Jediného Pravého Boha, a toho, Jehož jsi poslal,
Ježíše Krista.«


Úvodní stránka elektronického kalendária

Vysvětlivky a poznámky ke kalendáriu