Ikony pro den: 23. 5. (10. 5.)

Malý svátek Ap. Šimon Zelota (Horlivec) • Mučedníků: Alfea, Filadelfa, Kypriana, Onisima, Erasma a dal. (251). Ct. Isidora Jurodivá (6. st.); mč. Vasilij; ct. Simeon, divotvorec pečerský, ep. suzdalský (1226); blaž. Simon, pro Krista jurodivý, jurevecký (1584)

Apoštol z dvanáctera Šimon Zelot
Základní velikost
Větší velikost
Ct. Isidora Jurodivá, Tavenská
Základní velikost
Větší velikost
Apoštol z dvanácti Šimon Zelot
Základní velikost
Větší velikost
Největší velikost
Апостол Симон Зилот
Základní velikost
Apoštolé ze Sedmdesáti: Lukáš (evangelista) a Simeon, světitelé mučedníci
Základní velikost
Блаженный Симон Юрьевецкий
Základní velikost
Apoštol Šimon Zelota
Základní velikost


Zde uveřejňované textové i obrazové materiály jsou chráněny autorskými právy. Můžete však umístit na svých webových stránkách průběžně obnovovanou informaci o aktuálním dni (i s ikonkou světce toho dne) dle pravoslavného kalendáře. Podmínky a technické provedení k umístění skriptu zobrazujícího kalendářní data z tohoto serveru najdete zde.