Ikony pro den: 22. 5. (9. 5.)

5. NEDĚLE PASCHÁLNÍ;
o Samaritánce, o vodě živé a o pravém uctívání Boha

Kristus u studny v Samaří. Setkání se Samaritánkou. (Řecká ikona, monastýr Suroti)
Základní velikost
Větší velikost
Mučednice Fótýnie, Světlana (Samaritánka)
Základní velikost
Největší velikost
Samaritánka s Kristem
Základní velikost
Větší velikost
Kristus a žena ze Samaří (řecká ikona)
Základní velikost
Sv. mučednice Fotinie (žena Samaritánka) (současná česká ikona; vytvořeno v Jihlavě)
Základní velikost
Větší velikost

Pror. Isaiáš (8.st. př.Kr.); mč. Kryštof (+ 250)Malý svátek Přenesení ostatků svt. Mikuláše z Myr Likejských do Bari (1087); ct. Josef Optinský

Пророк Исаия
Základní velikost
Prorok Izaiáš
Základní velikost
Větší velikost
Tři světitelé: Mikuláš Divotvorec, Jan Milostivý, Basil Vyznavač
Základní velikost
Sv. Mikuláš
Základní velikost
Svt. Nikolaos
Základní velikost
Zázrak sv. Mikuláše
Základní velikost
Sv. Nikolaj Divotvorce
Základní velikost
Sv. Mikuláš (Nikola Zarajskij)
Základní velikost
Преподобный Иосиф Оптинский
Základní velikost
Prorok Isaiáš
Základní velikost
Prorok Isaiáš
Základní velikost
Ustanovení sv. Mikuláše za episkopa (freska, Ksenia Mironova)
Základní velikost
Větší velikost


Zde uveřejňované textové i obrazové materiály jsou chráněny autorskými právy. Můžete však umístit na svých webových stránkách průběžně obnovovanou informaci o aktuálním dni (i s ikonkou světce toho dne) dle pravoslavného kalendáře. Podmínky a technické provedení k umístění skriptu zobrazujícího kalendářní data z tohoto serveru najdete zde.