Ikony pro den: 8. 5. (25. 4.)

3. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; svatých žen myronosic: Marie Magdaleny, Marie Jákobovy, Marie Kleopovy, Salomie – matky synů Zebedeových, Jany – ženy domovníka krále Heroda, Marty a Marie – sester spr. Lazara, Zuzany a tajných učedníků Pána (spr. Josefa z Arimatie a Nikodéma)

Ikona myronosic zvaná „Bilý anděl“ ze srbského Mileševa
Základní velikost
Větší velikost
Myronosice Marie Magdaléna
Základní velikost
Ženy myro nesoucí
Základní velikost
Větší velikost
Myronosice
Základní velikost
Šlechetný Josef z Arimatie žádá Piláta o tělo Ježíšovo
Základní velikost
Ženy myronosice
Základní velikost
Větší velikost
Myronosice
Základní velikost
Větší velikost
Myronosice
Základní velikost
Větší velikost
Myronosice
Základní velikost
Větší velikost
Myronosice
Základní velikost
Větší velikost
Myronosice
Základní velikost
Větší velikost
Myronosice
Základní velikost
Myronosice
Základní velikost
Větší velikost
Myronosice Marie Magdaléna
Základní velikost
Větší velikost
Ženy myro nesoucí kráčejí ráno ke hrobu Páně
Základní velikost
Větší velikost
Святая равноапостольная Мария Магдалина
Základní velikost
Svaté ženy myro nesoucí (u hrobu Páně)
Základní velikost
Spr. Jana Myronosice
Základní velikostMalý svátek Ap. evangelista Marek (+ 63) • Mč. Nikus; svatých 8 otců poustevníků; svt. Makedonos, patriarcha konstantinop. (+ 516)

Sv. evangelista Marek
Základní velikost
Sv. ap. Marek Evangelista
Základní velikost
Větší velikost
Největší velikost
Апостол и евангелист Марк
Základní velikost
Sv. Marek Evangelista
Základní velikost
Преподобный Сильвестр Обнорский
Základní velikost
Sv. apoštol Marek Evangelista
Základní velikost
Sv. Marek Evangelista
Základní velikost
Sv. evangelista Mark
Základní velikost
Větší velikost
Největší velikost


Zde uveřejňované textové i obrazové materiály jsou chráněny autorskými právy. Můžete však umístit na svých webových stránkách průběžně obnovovanou informaci o aktuálním dni (i s ikonkou světce toho dne) dle pravoslavného kalendáře. Podmínky a technické provedení k umístění skriptu zobrazujícího kalendářní data z tohoto serveru najdete zde.