129/14

Pravoslavný kalendář


8. květen 2022 (neděle)

25. duben (církevní kalendář)


3. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; svatých žen myronosic: Marie Magdaleny, Marie Jákobovy, Marie Kleopovy, Salomie – matky synů Zebedeových, Jany – ženy domovníka krále Heroda, Marty a Marie – sester spr. Lazara, Zuzany a tajných učedníků Pána (spr. Josefa z Arimatie a Nikodéma)

hlas 2. — Skut 6,1–7; Mar 15,43– 16,8

Svátek (je-li půst, povoleno víno a olej)
Malý svátek Ap. evangelista Marek (+ 63) • Mč. Nikus; svatých 8 otců poustevníků; svt. Makedonos, patriarcha konstantinop. (+ 516)


»Nebojte se. Ježíše hledáte Nazaretského, ukřižovaného?
Vstal z mrtvých, není zde.«


Úvodní stránka elektronického kalendária

Vysvětlivky a poznámky ke kalendáriu