1/252

Pravoslavný kalendář


1. leden 2023 (neděle)

19. prosinec (církevní kalendář)


29. NEDĚLE PO 50nici: neděle svatých otců
Památka starozákonních svatých z rodopisu Ježíše Krista a všech, kteří žili vírou v zaslíbeného Mesiáše: patriarchů Abrahama, Izáka, Jákoba a Judy; Daniele a tří mládenců i ostatních.
Neděle před Narozením Kristovým

hlas 4. — Žid 11,9–10; 17–23; 32–40; Mat 1,1–25 (neděli sv. otců)


Občanský Nový rok.

Mč. Bonifác (+ 290) • Ct. Ilja Muromec, Pečerský (+ 1188); mč. Eliáš, Probus a Aris, Egypťané (+ 308); mč. Polyevkt a Timothej (4. stol.); svt. Řehoř, ep. omiretský (+ 552)


»Co v Marii zrozeno jest, z Ducha Svatého jest; porodí pak Syna, a nazveš jméno Jeho Ježíš;
On zajisté vysvobodí lidi své od hříchů jejich.«


Úvodní stránka elektronického kalendária

Vysvětlivky a poznámky ke kalendáriu