Ikony pro den: 1. 1. (19. 12.)

29. NEDĚLE PO 50nici: neděle svatých otců
Památka starozákonních svatých z rodopisu Ježíše Krista a všech, kteří žili vírou v zaslíbeného Mesiáše: patriarchů Abrahama, Izáka, Jákoba a Judy; Daniele a tří mládenců i ostatních.
Neděle před Narozením Kristovým

Adam a Eva
Základní velikost
Větší velikost
Ráj
Základní velikost
Adam a Eva (soud a vyhnání z ráje)
Základní velikost
Adam a Eva (vyhnáni z ráje)
Základní velikost
Větší velikost
Adam a Eva (Bůh přivádí Evu k Adamovi)
Základní velikost
Adam a Eva (stvorření ženy)
Základní velikost
Adam a Eva (Adame, kde jsi?)
Základní velikost
Větší velikost
Adam a Eva (naříkají po vyhnání)
Základní velikost
Větší velikost
Adam a Eva (stvoreni člověka)
Základní velikost
Adam a Eva (stvoreni zeny
Základní velikost
Adam a Eva (stvoreni zeny)
Základní velikost

Občanský Nový rok.

Mč. Bonifác (+ 290) • Ct. Ilja Muromec, Pečerský (+ 1188); mč. Eliáš, Probus a Aris, Egypťané (+ 308); mč. Polyevkt a Timothej (4. stol.); svt. Řehoř, ep. omiretský (+ 552)

Ct. Ilja Muromec (Pečerský)
Základní velikost
Преподобномученица Евдокия
Základní velikost
Святитель Григорий, епископ Омиритский
Základní velikost
Преподобный Илия Муромец, Печерский
Základní velikost


Zde uveřejňované textové i obrazové materiály jsou chráněny autorskými právy. Můžete však umístit na svých webových stránkách průběžně obnovovanou informaci o aktuálním dni (i s ikonkou světce toho dne) dle pravoslavného kalendáře. Podmínky a technické provedení k umístění skriptu zobrazujícího kalendářní data z tohoto serveru najdete zde.