143/28

Pravoslavný kalendář


22. květen 2022 (neděle)

9. květen (církevní kalendář)


5. NEDĚLE PASCHÁLNÍ;
o Samaritánce, o vodě živé a o pravém uctívání Boha

hlas 4. — Skut 11,19–26; 29–30; Jan 4,5–42


Pror. Isaiáš (8.st. př.Kr.); mč. Kryštof (+ 250)Malý svátek Přenesení ostatků svt. Mikuláše z Myr Likejských do Bari (1087); ct. Josef Optinský


»Můj pokrm jest to, abych činil vůli Toho, kterýž mne poslal – vůli Otcovu.«


Úvodní stránka elektronického kalendária

Vysvětlivky a poznámky ke kalendáriu