365/266

Pravoslavný kalendář


30. prosinec 2018 (neděle)

17. prosinec (církevní kalendář)


31. NEDĚLE PO 50nici; o hostině a hostech
Neděle praotců Božího národa – všech starozákonních svatých žijících před Zákonem i po udělení Zákona – od Adama po Josefa Snoubence; i proroků až po Zachariáše a Jana Křtitele. Adama a Evy i Ábele a Sétha, Enocha, Joba, Noé, Melchisedeka; patriarchů Abrahama a Sáry, Izáka a Rebekky, Jákoba a Ráchel i Josefa Sličného, Judy a Lévi a ostatních z dvanácti synů Israele; Mojžíše i Árona, Jozue, Debory, Gedeona,  Samsona, Ruth, Jesse, Davida, Šalomouna; proroků Samuele, Eliáše, Isaiáše, Ezechiele, Daniele a mnoha dalších.

hlas 6. — Kol 3,4–11; Luk 14,16–24


Významný svatý Pror. Daniel a tři mládenci – Ananiáš, Azariáš a Misail (600 př.Kr.) • Ct. Daniel Vyznavač, ve schimě Stefan (10. st.); svt. Dionýsios, archiep. egyptský (+ 1624)


»Člověk jeden učinil večeři velikou a pozval mnohých …
Vybídl všechny vejít, aby se naplnil dům jeho …«


Úvodní stránka elektronického kalendária

Vysvětlivky a poznámky ke kalendáriu