Ikony pro den: 7. 4. (25. 3.)

3. neděle Velkého půstu
UCTÍVÁNÍ SVATÉHO KŘÍŽE

Uctívání svatého Kříže
Základní velikost
Ukřižovaný
Základní velikost
Ukřižovaný
Základní velikost

ZVĚSTOVÁNÍ PŘESVATÉ BOHORODICE
Sv. Prokop Sázavský (zesnutí – 1053).
Svt. Tichon Vyznavač, patriarcha moskevský (zesnutí – 1920); ct. Justýn Čelijský (Popovič; zesnutí – 1979)

Zvěstování přesv. Bohorodici
Základní velikost
Zvěstování přesv. Bohorodici
Základní velikost
Větší velikost
Zvěstování přesvaté Bohorodice
Základní velikost
Větší velikost
Zvěstování přesv. Bohorodice (fresky v monastýru Vysokije Dečany; 14. stol.; Srbsko, Metochie)
Základní velikost
Zvěstování přesvaté Bohorodice (početí Krista) (koptská ikona)
Základní velikost
Святитель Тихон, патриарх Московский
Základní velikost
Zvěstování přesvaté Bohorodice (chrámová ikona Blagověščenského chrámu moskevského Kremlu, 17. stol.)
Základní velikost
Zvěstování přesv. Bohorodice (17. st. ostrov Patmos)
Základní velikost
Zvěstování přesv. Bohorodice (12. stol. Sinaj)
Základní velikost
Větší velikost
Zvěstování přesv. Bohorodice (15. st. Byza nc)
Základní velikost
Zvěstování přesv. Bohorodice (druhá pol. 10. stol., monastýr sv. Kateřiny na Sinaji, Egypt)
Základní velikost
Zvěstování přesv. Bohorodice
Základní velikost
Větší velikost
Zvěstování přesvaté Bohorodice
Základní velikost
Větší velikost
Největší velikost
Zvěstování přesvaté Bohorodice
Základní velikost
Větší velikost
Zvěstování přesv. Bohorodice
Základní velikost
Větší velikost
Zvěstování přesvaté Bohorodice
Základní velikost
Větší velikost
Největší velikost


Zde uveřejňované textové i obrazové materiály jsou chráněny autorskými právy. Můžete však umístit na svých webových stránkách průběžně obnovovanou informaci o aktuálním dni (i s ikonkou světce toho dne) dle pravoslavného kalendáře. Podmínky a technické provedení k umístění skriptu zobrazujícího kalendářní data z tohoto serveru najdete zde.