Ikony pro den: 8. 1. (26. 12.)

Druhý den svátku Narození Kristova. Významný svatý Sbor přesvaté Bohorodice:
spr. Josef Snoubenec, svatý král a prorok David, sv. ap. Jakub – bratr Páně
Svt.mč. Euthimios, ep. sardijský (+ 840). Ct. Konstantin Sinajský (8. st.); svt.mč. Konstantin Ruský (+ 1743); ct. Atheus, divotvorce britský (5./6. stol.)

Sbor přesvaté Bohorodice (druhý den svátku Narození Kristova)
Základní velikost
Král David, žalmista
Základní velikost
Král David, žalmista (Kizhi, mon. Karelia, Rusko)
Základní velikost
Святой Иосиф Обручник
Základní velikost
Matka Boží na trůně, s králi Davidem a Šalomounem
Základní velikost
Král David (fragment fresky, Řecko; 16. stol.)
Základní velikost
Апостол Иаков, брат Господень
Základní velikost
Sv. Josef Snoubenec
Základní velikost
Икона Божией Матери, именуемая "Милостивая", (Киккская)
Základní velikost
Sv. Jakub, bratr Páně (Patmos, 13. st.)
Základní velikost
Собор Пресвятой Богородицы
Základní velikost
Sv. Jakub, bratr Páně
Základní velikost
Sbor přesvaté Bohorodice (druhý den svátku Narození Kristova)
Základní velikost
Sbor přesvaté Bohorodice (druhý den svátku Narození Kristova)
Základní velikost
Větší velikost
Největší velikost
Sv. Jakub, bratr Páně
Základní velikost
Větší velikost
Největší velikost


Zde uveřejňované textové i obrazové materiály jsou chráněny autorskými právy. Můžete však umístit na svých webových stránkách průběžně obnovovanou informaci o aktuálním dni (i s ikonkou světce toho dne) dle pravoslavného kalendáře. Podmínky a technické provedení k umístění skriptu zobrazujícího kalendářní data z tohoto serveru najdete zde.