Ikony pro den: 9. 2. (27. 1.)

NEDĚLE O CELNÉM A FARISEOVI; hlas 1. — 2.Tim 3,10–15; Luk 18,10–14
Řím 8,28–39; Luk 21,12–19. Sbor všech novomučedníků a vyznavačů ruských: svt. Tichon (1925); svt.mč. Petr, metr. krutický (1937); svt.mč. Vladimir, metr. kyjevský (1918); svt.mč. Venjamin, metr. petrohradský a svt.mč. archim. Sergij a mč. Jurij a Joann (1922); svt.mč. metr. Serafim (1937); svt.mč. Faddej (1937); svt.mč. prot. Joann (1917); svt.mč. prot. Alexandr (1937); ct.mč. kn. Elisaveta a inokyně Varvara (1918)… Památka všech zesnulých, kteří trpěli v časech pronásledování víry křesťanské. Začátek Triodu postního

Podobenství o celníku a farizeovi
Základní velikost
Podobenství o celníku a farizeovi
Základní velikost
Největší velikost
Celník a farizej
Základní velikost
Podobenství o celníku a farizeovi
Základní velikost
Podobenství o celníku a farizeovi
Základní velikost
Podobenství o celníku a farizeovi
Základní velikost
Větší velikost
Celník a farizej
Základní velikost

Malý svátek Přenesení ostatků sv. Jana Zlatoústého (+ 438) • Mč.  Dimitrij Gal. (+ 1784); ct. Petr Egyptský

Sv. Jan Zlatoústý (srbská ikona)
Základní velikost
Sv. Jan Zlatoústý píše výklady listů apoštola Pavla
Základní velikost
Větší velikost
Sv. Jan Zlatoústý píše výklady listů apoštola Pavla
Základní velikost
Sv. Jan Zlatoústý
Základní velikost
Větší velikost
Sv. Jan Zlatoústý (mozaika)
Základní velikost
Větší velikost
Tři světitelé - hiearchové: Basil Veliký, Jan Zlatoústý, Řehoř Theolog
Základní velikost
Tři světitelé - hiearchové: Basil Veliký, Jan Zlatoústý, Řehoř Theolog
Základní velikost
Sv. Jan Zlatoústý (Chrysostomos)
Základní velikost
Sv. Jan Zlatoústý
Základní velikost
Větší velikost
Největší velikost
Sv. Jan Zlatoústy (Theofan Řek, deesní řád; kon. 14. zač. 15. stol., chrám Zvěstování, Moskva, Kreml)
Základní velikost
Větší velikost
Největší velikost
Tři světitelé - hiearchové: Basil Veliký, Jan Zlatoústý, Řehoř Theolog
Základní velikost
Větší velikost
Tři světitelé: Basil Veliký, Jan Zlatoústý, Řehoř Theolog
Základní velikost


Zde uveřejňované textové i obrazové materiály jsou chráněny autorskými právy. Můžete však umístit na svých webových stránkách průběžně obnovovanou informaci o aktuálním dni (i s ikonkou světce toho dne) dle pravoslavného kalendáře. Podmínky a technické provedení k umístění skriptu zobrazujícího kalendářní data z tohoto serveru najdete zde.