Ikony pro den: 4. 1. (22. 12.)

Předsvátek Narození. Vmč. Anastasie (uvolňující pouta) (+ 304) • A s ní mč. Chrisogont (její učitel), Theodotije, Ebodos, Eutichián a dal. s Anastasií trpící (+ 304); mč. Zoílos

Sv. Anastasie - rozvazující pouta (v Řecku jí říkají: poskytující léky)
Základní velikost
Vmč. Anastasie ze Sirmia (uvolňující pouta)
Základní velikost
Větší velikost
Vmč. Anastasie (uvolňující pouta)
Základní velikost
Větší velikost
Vmč. Anastasie (uvolňující pouta)
Základní velikost
Větší velikost
Vmč. Anastasie (uvolňující pouta)
Základní velikost
Sv. Anastasia rozvazující pouta a sv. Paraskeva
Základní velikost
Větší velikost
Святая великомученица Анастасия Узорешительница
Základní velikost


Zde uveřejňované textové i obrazové materiály jsou chráněny autorskými právy. Můžete však umístit na svých webových stránkách průběžně obnovovanou informaci o aktuálním dni (i s ikonkou světce toho dne) dle pravoslavného kalendáře. Podmínky a technické provedení k umístění skriptu zobrazujícího kalendářní data z tohoto serveru najdete zde.