Ikony pro den: 26. 12. (13. 12.)

27. NEDĚLE PO 50nici; o hostině a hostech
Neděle praotců Božího národa – všech starozákonních svatých žijících před Zákonem i po udělení Zákona – od Adama po Josefa Snoubence; i proroků až po Zachariáše a Jana Křtitele. Adama a Evy i Ábele a Sétha, Enocha, Joba, Noé, Melchisedeka; patriarchů Abrahama a Sáry, Izáka a Rebekky, Jákoba a Ráchel i Josefa Sličného, Judy a Lévi a ostatních z dvanácti synů Israele; Mojžíše i Árona, Jozue, Debory, Gedeona,  Samsona, Ruth, Jesse, Davida, Šalomouna; proroků Samuele, Eliáše, Isaiáše, Ezechiele, Daniele a mnoha dalších.

Adam a Eva (Bůh přivádí Evu k Adamovi)
Základní velikost
Adam a Eva (soud a vyhnání z ráje)
Základní velikost
Adam a Eva (vyhnáni z ráje)
Základní velikost
Větší velikost
Adam a Eva (stvorření ženy)
Základní velikost
Adam a Eva (Adame, kde jsi?)
Základní velikost
Větší velikost
Adam a Eva (naříkají po vyhnání)
Základní velikost
Větší velikost
Adam a Eva (stvoreni člověka)
Základní velikost
Adam a Eva (stvoreni zeny
Základní velikost
Adam a Eva (stvoreni zeny)
Základní velikost
Adam a Eva
Základní velikost
Větší velikostMalý svátek Mč. Eustratij (Vítězslav), Auxentij, Eugenij (Evžen), Mardarij a Orest (+ 284)Mč. Lucie. Ct. Arsenios (8. st.)

Преподобный Аркадий Вяземский и Новоторжский
Základní velikost
Мученики Евстратий, Авксентий, Евгений, Мардарий и Орест Севастийские
Základní velikost


Zde uveřejňované textové i obrazové materiály jsou chráněny autorskými právy. Můžete však umístit na svých webových stránkách průběžně obnovovanou informaci o aktuálním dni (i s ikonkou světce toho dne) dle pravoslavného kalendáře. Podmínky a technické provedení k umístění skriptu zobrazujícího kalendářní data z tohoto serveru najdete zde.