Ikony pro den: 11. 9. (29. 8.)

13. NEDĚLE PO 50nici; o zhoubě nepoctivých vinařů

Střední svátek / Stětí hlavy Proroka, Předchůdce a Křtitele Páně, Jana • Mč. Anastasij Bulhar (+ 1794). Památka všech pravoslavných vojáků padlých v poli

Jan Křtitel, anděl pouště (se svou hlavou)
Základní velikost
Stětí Jana Křtitele
Základní velikost
Větší velikost
Пророк, Предтеча и Креститель Господень Иоанн
Základní velikost
Sv. Jan Předchůdce a Křtitel Páně
Základní velikost
Sv. Jan Předchůdce a Křtitel Páně. Anděl pouště
Základní velikost
Sv. Jan Předchůdce a Křtitel Páně.
Základní velikost
Sv. Jan Předchůdce a Křtitel Páně.
Základní velikost
Sv. Jan Předchůdce a Křtitel Páně.
Základní velikost
Stětí Jana Křtitele
Základní velikost
Stětí Jana Křtitele
Základní velikost
Sv. Jan Předchůdce a Křtitel Páně.
Základní velikost
První nalezení hlavy Jana Křtitele
Základní velikost
Sv. Jan Předchůdce a Křtitel Páně.
Základní velikost
Sv. Jan Předchůdce a Křtitel Páně.
Základní velikost
Sv. Jan Předchůdce a Křtitel Páně.
Základní velikost
Sv. Jan Předchůdce a Křtitel Páně.
Základní velikost
Větší velikost
Největší velikost
Sv. Jan Křtitel a Předchůdce Páně (freska v monastýru Vysoké Dečany)
Základní velikost
Větší velikost
Největší velikost
Sv. Jan Křtitel a Předchůdce Páně (Theofan Řek, deesis - Blagověščenskij sobor v Kremlu, 14. - 15. st.)
Základní velikost
Větší velikost
Největší velikost
Sv. Jan Křtitel a Předchůdce Páně (Andrej Rublev, cyklus ikon deesis, 1408)
Základní velikost
Větší velikost
Sv. Jan Křtitel a Předchůdce Páně (Moskva, z Nikolo-pešnošského mon., 2. čtvrtina 15. st.)
Základní velikost
Větší velikost
Největší velikost


Zde uveřejňované textové i obrazové materiály jsou chráněny autorskými právy. Můžete však umístit na svých webových stránkách průběžně obnovovanou informaci o aktuálním dni (i s ikonkou světce toho dne) dle pravoslavného kalendáře. Podmínky a technické provedení k umístění skriptu zobrazujícího kalendářní data z tohoto serveru najdete zde.