Ikony pro den: 18. 8. (5. 8.)

Významný svatý Předsvátek Proměnění Pána. Mč. Eusignij (+ 362) • Svt.mč. Anfirius (+ 236) a Favius (+ 250), papežové římští; mč. Pontius Říman (+ 257); Vikentij (Vincent); Kristýna; Irenej; spr. Nonna (+ 374), matka svt. Řehoře Theol.; svt. Euthimij, patr. konstantinop. (+ 917); mč. Oswald, král britský (+ 642)

Mč. Oswald, král britský
Základní velikost
Mč. Oswald, král britský
Základní velikost
Mč. Oswald, král britský
Základní velikost
Větší velikost
Největší velikost
Mč. Oswald, král britský
Základní velikost
Větší velikost
Mč. Oswald, král britský
Základní velikost
Větší velikost
Mč. Oswald, král britský
Základní velikost
Mč. Oswald, král britský
Základní velikost
Větší velikost
Tři světitelé: Basil Veliký, Jan Zlatoústý, Řehoř Theolog
Základní velikost
Святая Нонна
Základní velikost


Zde uveřejňované textové i obrazové materiály jsou chráněny autorskými právy. Můžete však umístit na svých webových stránkách průběžně obnovovanou informaci o aktuálním dni (i s ikonkou světce toho dne) dle pravoslavného kalendáře. Podmínky a technické provedení k umístění skriptu zobrazujícího kalendářní data z tohoto serveru najdete zde.