Ikony pro den: 20. 6. (7. 6.)

Začátek půstu svatých apoštolů

Mč. Theodot Ankýrský (+ 303) • Svt.mč. Markellin, papež římský a mč. Klaudius, Kirin a Antonin (+ 304); svt.mč. Marcel, papež římský, mč. Sisinius a Kiriak (diákoni), Smaragd, Lagrius, Apronianus, Saturnin, Papius a Mavrus (vojáci) i Kriscentius a mče. Priscila, Lukina a Artemie, císařovna (304–310); svt. Anakleitos, papež římský (+ 91); mče. Kalerie (Valerie) (4. st.); mče. Zinaida, divotvorkyně. Nmč. ruští: svt. mč. Andronik, archiep. permský (1918). Svt. mč. Stanislav (Nasadil) (+ 1941)

Мученицы Калерия, Кириакия и Мария
Základní velikost
Svt. muč. Stanislav (Nasadil)
Základní velikost
Svatý novomučedník jerej Stanislav (Nasadil) Ličsko-jesenický
Základní velikost
Мученицы Калерия, Кириакия и Мария
Základní velikost
Священномученик Маркелл, папа Римский, и мученики Сисиний и Кириак диаконы, Смарагд, Ларгий, Апрониан, Сатурнин, Папий и Мавр воины, Крискентиан и святые мученицы Прискилла, Лукина и царевна Артемия
Základní velikost
Mč. Manuel, Savel a Izmael Perští
Základní velikost


Zde uveřejňované textové i obrazové materiály jsou chráněny autorskými právy. Můžete však umístit na svých webových stránkách průběžně obnovovanou informaci o aktuálním dni (i s ikonkou světce toho dne) dle pravoslavného kalendáře. Podmínky a technické provedení k umístění skriptu zobrazujícího kalendářní data z tohoto serveru najdete zde.