Ikony pro den: 17. 6. (4. 6.)

Pátek svatodušního týdne
Není půst

Svt. Mitrofan, patr. cařihradský (+ 326) • Ct. Eleazar a Nazarij olonečtí (15. st.); ct. Marta a Marie, sestry Lazarovy; mč. Frontasij, Severin, Severian a Silanus (1. stol.); ct. Zosima, ep. babylonský egyptský (6. stol.); svt. Titus, ep. byzantský (3. st.); svt. muč. Petr, presbyter (1918); svt. nmč. Ioannikij, metrop. černohorský–primorský (1945)

Преподобный Зосима, епископ Вавилонский
Základní velikost
Ženy myronosice
Základní velikost
Větší velikost
Svt. nmč. Ioannikij, metrop. černohorský-primorský
Základní velikost
Svt. nmč. Ioannikij, metrop. černohorský-primorský
Základní velikost


Zde uveřejňované textové i obrazové materiály jsou chráněny autorskými právy. Můžete však umístit na svých webových stránkách průběžně obnovovanou informaci o aktuálním dni (i s ikonkou světce toho dne) dle pravoslavného kalendáře. Podmínky a technické provedení k umístění skriptu zobrazujícího kalendářní data z tohoto serveru najdete zde.