Ikony pro den: 4. 6. (22. 5.)

Památka umučení sv. Jeronýma Pražského

Mučedník Jeroným Pražský
Základní velikost
Větší velikost
Mučedníci kostničtí: mistr Jeroným Pražský a mistr Jan Hus
Základní velikost
Větší velikost

Mč. Vasilisk Vyznavač (+ 308) • Mč. Jan – Vladimír, král srbský (+ 1015); sprav. Jákov Borovičský, novgorodský divotvorce (kol. 1540); svt.mč. Zachariáš (+ 1802); ct.mč. Pavel Peloponézský (+ 1818). Památka Otců 2. všeobecného sněmu (381)

Мученик Иоанн-Владимир, князь Сербский
Základní velikost
Праведный Иаков Боровичский
Základní velikost
Mč. Jan - Vladimir, kníže srbský
Základní velikost


Zde uveřejňované textové i obrazové materiály jsou chráněny autorskými právy. Můžete však umístit na svých webových stránkách průběžně obnovovanou informaci o aktuálním dni (i s ikonkou světce toho dne) dle pravoslavného kalendáře. Podmínky a technické provedení k umístění skriptu zobrazujícího kalendářní data z tohoto serveru najdete zde.