Ikony pro den: 4. 5. (21. 4.)

Světlá sobota

Svt.mč. Jannuarij, ep. a s ním mč. Prokulus, Sossij a Faustus, diakoni, Disiderij, čtec, Eutichos a Akution (+ 305); mč. Theodor (a matka jeho Filippie, Dioskoros, Sokrates a Dionýsij) (+ 138) • Mč. Alexandra, císařovna (+ 304); svt. Maximián, patriarcha konstantinop. (+ 434); svt.muč. Basil (Martyš), kněz a mučedník (+ 1945 Polsko)

Ct. Feodor Sanaksarskij
Základní velikost


Zde uveřejňované textové i obrazové materiály jsou chráněny autorskými právy. Můžete však umístit na svých webových stránkách průběžně obnovovanou informaci o aktuálním dni (i s ikonkou světce toho dne) dle pravoslavného kalendáře. Podmínky a technické provedení k umístění skriptu zobrazujícího kalendářní data z tohoto serveru najdete zde.