261/154

Pravoslavný kalendář


17. září 2023 (neděle)

4. září (církevní kalendář)


15. NEDĚLE PO 50nici; o největších přikázáních

hlas 6. — 2.Kor 4,6–15; Mat 22,35–46


Svt.mč. Vavylos, ep. Velké Antiochie (s ním tři děti a matka jejich Christodula) (+ 251); sv. Bohavidoucí pror. Mojžíš (+ 1531 př.Kr.) • Mč. Hermína, dcera ap. Filipa (+ 117)


»Milovati budeš Pána a Boha svého z celého srdce svého a z celé duše své a ze vší mysli své…
Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.«


Úvodní stránka elektronického kalendária

Vysvětlivky a poznámky ke kalendáriu