254/139

Pravoslavný kalendář


10. září 2022 (sobota)

28. srpen (církevní kalendář)


1.Kor 2,6–9; Mat 22,15–22


Ct. Mojžíš Mouřenín (Muřín, Ethiopan) (+ 400); Malý svátek ct. Jov Počájevský (služba 6. května) (nalezení ostatků 1659)Významný svatý Sbor ctihodných otců kyjevsko–pečerských v daleké jeskyni ct. Theodosije odpočívajících; spr. Anna, prorokyně v chrámu jerusalemském; spr. Ezechiáš, král judský (721–691 př.Kr.)Úvodní stránka elektronického kalendária

Vysvětlivky a poznámky ke kalendáriu