21/272

Pravoslavný kalendář


21. leden 2023 (sobota)

8. leden (církevní kalendář)


Sobota po Bohozjevení
Efez 6,10–17; Mat 4,1–11 (sobotě po Zjevení)
2.Tim 2,11–19; Luk 18,2–8pol.


Ct. Georgios Chozevita (7. st.); ct. Dominika Konstantinop. (+ 474); svt. Emilián Vyznavač, ep. kyzický (9. st.) • Ct. Grigorij, divotvorce pečerský (+ 1093); svt. Kýr (+ 714) a Attika (+ 425), patriarchové konstantinopolští; svt.mč. Isidor, presbyter a s ním 72 mč. v Jurevě (Estonsko, umučení latiníky, 1472)



Úvodní stránka elektronického kalendária

Vysvětlivky a poznámky ke kalendáriu