195/80

Pravoslavný kalendář


13. červenec 2022 (středa)

30. červen (církevní kalendář)


Řím 15,7–16; Mat 12,38–45

Svátek (je-li půst, povolena ryba)


Významný svatý Sbor sv. slavných a všechvalných 12ti apoštolů: Petra, Ondřeje – bratra jeho, Jakuba Zebedeova, Jana – bratra jeho, Filipa, Bartoloměje, Tomáše, Matouše, Jakuba Alfeova, Judy Jákobova neboli Tadeáše, Šimona Zeloty a Matěje • Svt. Sofronij, ep. irkutský (1918); mč. Meliton; Petr; Perpetua; Michal – sadař athénský (+ 1770)Úvodní stránka elektronického kalendária

Vysvětlivky a poznámky ke kalendáriu