17/260

Pravoslavný kalendář


17. leden 2022 (pondělí)

4. leden (církevní kalendář)


Efez 1,22– 2,3; Mar 10,46–52

Řím 8,8—14 (od pol.); Luk 10,1—15 (apoštolům)


Předsvátek Bohozjevení. Sbor 70ti apoštolů: Jakuba – bratra Páně, Marka a Lukáše – evang., Kleopy, Simeona, Barnabáše, Justa, Štěpána – prvomuč., Timoteje, Tita, Andronika, Krišpína, Filipa, Prochora a dal. Ct. Theoktist (Bohuslav), igumen kukomský (z Cucoma na Sicílii) (+ 800) • Dionysios AreopagskýÚvodní stránka elektronického kalendária

Vysvětlivky a poznámky ke kalendáriu