366/259

Pravoslavný kalendář


31. prosinec 2023 (neděle)

18. prosinec (církevní kalendář)


30. NEDĚLE PO 50nici: Neděle svatých otců
Památka starozákonních svatých z rodopisu Ježíše Krista a všech, kteří žili vírou v zaslíbeného Mesiáše: patriarchů Abrahama, Izáka, Jákoba a Judy; Daniele a tří mládenců i ostatních.

hlas 5. — Žid 11,9–10; 17–23; 32–40; Mat 1,1–25Neděle před Narozením Kristovým


Mč. Sebastián (a družina jeho: Nikostratos, vězeňský dozorce a jeho žena Zoja, Kastorius, Trankvillos, presbyter a synové diakoni Markelin a Marek, Klaudius, velitel věznice, syn Symforian a bratr Viktorín, Tiburtos a Kastulos) (+ 287) • Svt. Modest jerus. (+ 633); ct. Michal Vyzn. (+ 845); sv. Sofie, divotvorkyně; ct. Samthann Britská (+ 739)


»Což v Marii zrozeno jest, z Ducha Svatého jest; porodí pak Syna, a nazveš jméno Jeho Ježíš;
On zajisté vysvobodí lidi své od hříchů jejich.«


Úvodní stránka elektronického kalendária

Vysvětlivky a poznámky ke kalendáriu