359/252

Pravoslavný kalendář


24. prosinec 2023 (neděle)

11. prosinec (církevní kalendář)


29. NEDĚLE PO 50nici; o hostině a hostech
Neděle praotců Božího národa – všech starozákonních svatých žijících před Zákonem i po udělení Zákona – od Adama po Josefa Snoubence; i proroků až po Zachariáše a Jana Křtitele. Adama a Evy i Ábele a Sétha, Enocha, Joba, Noé, Melchisedeka; patriarchů Abrahama a Sáry, Izáka a Rebekky, Jákoba, Léi (Lilia) i Ráchel a Josefa Sličného, Judy a Lévi a ostatních z dvanácti synů Israele; Mojžíše i Árona, Jozue, Debory, Gedeona,  Samsona, Ruth, Jesse, Davida, Šalomouna; proroků Samuele, Eliáše, Isaiáše, Ezechiele, Daniele a mnoha dalších.

hlas 4. —  Kol 3,4–11; Luk 14,16–24


Ct. Daniel Sloupník (+ 489) • Ct. Nikon Vyschlý Pečerský (+ 1101); ct. Lukáš Sloupník (+ 970); bl. císař Nikiforos Foka (+ 969); sv. Kukša (Veličko) jeroschimonach (Oděsa, 1964)


»Člověk jeden učinil večeři velikou a pozval mnohých …
Vybídl všechny vejít, aby se naplnil dům jeho …«


Úvodní stránka elektronického kalendária

Vysvětlivky a poznámky ke kalendáriu