171/56

Pravoslavný kalendář


19. červen 2022 (neděle)

6. červen (církevní kalendář)


1. NEDĚLE PO 50nici – VŠECH SVATÝCH

hlas 8. — Žid 11,33– 12,2; Mat 10,32–38; 19,27–30


Ct. Vissarion, divotvorce egyptský (4.–5. st.); ct. Hilarion Nový z Dalmatského monastýru (+ 845) • Ct.mč. panny Archelai, Thekla a Zuzana (+ 293). Ikona Matky Boží: obměkčení zlých srdcí (sedmi meči zasažená)


»Kdokoli vyzná mne před lidmi, toho i já vyznám před Otcem svým,
Jenž jest v nebesích.«


Úvodní stránka elektronického kalendária

Vysvětlivky a poznámky ke kalendáriu