271/161

Pravoslavný kalendář


27. září 2020 (neděle)

14. září (církevní kalendář)


16. NEDĚLE PO 50nici

hlas 7.

Největší svátek Velký svátek a půst (povoleno víno a olej, ale bez ryby)
1.Kor 1,18–24; Jan 19,6–11; 13–20; 25–28; 30–35


POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE PÁNĚ
(„Pozdvihování svatého Kříže nad celým světem“; r. 326)
(Navrácení Kříže: r. 616–624.) Zesnutí svt. Jana Zlatoústého (+ 407) (služba se přenáší na 13./26. listopad)


»A Pán Ježíš nesa kříž svůj, šel až na místo, kterému se říká a židovsky Golgota. Zde ukřižovali ho,
a s ním jiné dva po obou stranách, a v prostředku Ježíše.«


Úvodní stránka elektronického kalendária

Vysvětlivky a poznámky ke kalendáriu