133/14

Pravoslavný kalendář


12. květen 2019 (neděle)

29. duben (církevní kalendář)


3. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; sv. žen myronosic: Marie Magdaleny, Marie Jákobovy, Marie Kleopovy, Salomie – matky synů Zebedeových, Jany – ženy domovníka krále Heroda, Marty a Marie – sester spr. Lazara, Zuzany a tajných učedníků Pána (spr. Josefa z Arimatie a Nikodéma)

hlas 2. — Skut 6,1–7; Mar 15,43– 16,8


Sv. 9 mč. kyzických: Theognid, Rufus, Antipater, Artemij, Filemon adal. (+ 286); ct. Memnon Divotvorec • Svt. Vasilij Ostrožský (Černá Hora) (+ 1671); ct. Amfilochij Počájevský, schiig. (+ 1970). 300 mučedníků zabitých v horách Dudikvati a Papati (Turecko) v 17.–18. stol. Dobytí Konstantinopole Osmany (1453; den smutku pro Řeky)


»Nebojte se. Ježíše hledáte Nazaretského, ukřižovaného?
Vstal z mrtvých, není Ho zde.«


Úvodní stránka elektronického kalendária

Vysvětlivky a poznámky ke kalendáriu