84/-35

Pravoslavný kalendář


24. březen 2019 (neděle)

11. březen (církevní kalendář)


2. neděle Velk. půstu – SV. ŘEHOŘE SOLUŇSKÉHOPALAMY

hlas 2. — Žid 1,10– 2,3; Mar 2,1–12
Žid 7,26– 8,2; Jan 10,9–16


Svt. Sofrónios, patriarcha jerusalemský (+ 638)Významný svatý Svt. Euthimij, archiep. novgorodský, divotvorce (+ 1458); ct. Sofronij, zátvornik pečerský (13. st.). Mč. Epimach; ct. Řehoř Sinajský (7. st.); ct. Jan Moschos (+ 622). (Památka obětí bombardování NATO – den zahájení útoku proti Jugoslávii; 1999)


»Synu, odpouštějí se tobě hříchy tvé… Vstaň, vezmi lože své a jdi…«


Úvodní stránka elektronického kalendária

Vysvětlivky a poznámky ke kalendáriu