34/301

Pravoslavný kalendář


3. únor 2019 (neděle)

21. leden (církevní kalendář)


36. NEDĚLE PO 50nici; o tom, co je podstatné a co nikoliv

hlas 3. — Efez 2,4–10; Luk 11,37–44
(dle tradice sv. Gorazda)


Ct. Maxim Vyznavač (+ 662); mč. Neofyt Nikájský (305); mč. Eugenios, Kandidos (Kanidij), Valerián a Akila (303) • Mč. Agnes (Anežka, Agnie) Římská – panna (+ 304); ct. Maxim Řek (1556)


»Čistíte zevnějšek…, ale vnitřek váš pln jest nešlechetnosti… Ze všeho, co máte, dávejte almužnu, a všechno vám bude čisté. Běda vám, kteří opouštíte spravedlnost a lásku Boží.«


Úvodní stránka elektronického kalendária

Vysvětlivky a poznámky ke kalendáriu