27/294

Pravoslavný kalendář


27. leden 2019 (neděle)

14. leden (církevní kalendář)


35. NEDĚLE PO 50nici; o slepém na cestě, vírou uzdraveném

hlas 2. — 1.Tim 1,15–17 (od pol.); Luk 18,35–43


Opuštění Bohozjevení. Ct. otcové na Sinaji a Raithe zabití (4.–5. st.) (služba se zpívala včera); Významný svatý svt. Sáva Srbský (+ 1237)Malý svátek Aprovn. Ninaosvětilka Gruzínů (+ 335); ct. Theodulos (5. st.)


»Přikazovali mu, aby mlčel, ale on ještě silněji volal: Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!«


Úvodní stránka elektronického kalendária

Vysvětlivky a poznámky ke kalendáriu