351/252

Pravoslavný kalendář


16. prosinec 2018 (neděle)

3. prosinec (církevní kalendář)


29. NEDĚLE PO 50nici; jak nesnadně bohatý vejde do Království Božího

hlas 4. — Kol 1,12–18; Luk 18,18–27


Pror. Sofoniáš (+ 630 př.Kr.) • Svt.mč. Theodor, archiep. alexandrijský (+ 606); ct. Theodulos Cařihradský (+ 440); Významný svatý ct. Sáva Storoževský (zesnutí 1406); ct. Jan Mlčenlivec, bývalý ep. (+ 558); svt.mč. Gabriel (+ 1659); mč. Angelos (+ 1813)


»Snáze jest velbloudu skrze ucho jehly projíti, nežli bohatému vejíti do Království Božího.«


Úvodní stránka elektronického kalendária

Vysvětlivky a poznámky ke kalendáriu