177/51

Pravoslavný kalendář


25. červen 2024 (úterý)

12. červen (církevní kalendář)


TŘETÍ DEN SVATÉ TROJICE
Svatodušní úterý

Řím 1,1–7; 13–17; Mat 4,25– 5,13


Významný svatý Ct. Onufrij Veliký (4. st.); ct. Petr Athonský (+ 734) • Ct. poustevníci: Pafnutij, Timothej, Jan, Andrej, Iraklemon a Theofil Egyptští (4. st.); ct. Arsenij Koněvský, divotvorce (1447); ct. Stefan Ozerský, Komelský (1542); ct. Vassian a Jóna Pertominsští, Solovečští (1561); blahověrná kněžna Anna Kašinská (nalez. ost. 1650, 2. proslavení 1909). Malý svátek Panna a mučednice, princezna Orosia (čili Eurosie, Dobroslava; + 880)Úvodní stránka elektronického kalendária

Vysvětlivky a poznámky ke kalendáriu