165/42

Pravoslavný kalendář


13. červen 2021 (neděle)

31. květen (církevní kalendář)


7. NEDĚLE (PO PASŠE);
svatých 318 bohonosných Otců 1. všeobecného sněmu (r. 325 v Nicei)

hlas 6. — Skut 20,16–18; 28–36; Jan 17,1–13


Ap. ze 70ti Herm; mč. Hermeus (2. st.) • Mč. Filosof Alexandrijský (3. st.); mč. Mág (žrec) (2. st.); sv. Petronilla; svt. Eustatij, patriarcha konstantinop. (11. st.)


»Toto jest pak život věčný, aby znali tebe, Jediného Pravého Boha, a toho, Jehož jsi poslal,
Ježíše Krista.«


Úvodní stránka elektronického kalendária

Vysvětlivky a poznámky ke kalendáriu