19/266

Pravoslavný kalendář


19. leden 2020 (neděle)

6. leden (církevní kalendář)

31. NEDĚLE PO 50nici;

hlas 6.

Největší svátek Svátek (povoleno jíst vše)
Liturgie sv. Basila Velikého (dopoledne): Tit 2,11–14; 3,4–7; Mat 3,13–17
Velké svěcení vody


ZJEVENÍ PÁNĚ, Křest Pána našeho Ježíše Krista
(Bohozjevení čili Theofanie)


»A pokřtěn jsa Ježíš, vystoupil ihned z vody; a hle, otevřena jsou mu nebesa, i viděl Jan Ducha Božího, sestupujícího jako holubice a přicházejícího na něj.«


Úvodní stránka elektronického kalendária

Vysvětlivky a poznámky ke kalendáriu