268/161

Pravoslavný kalendář


24. září 2023 (neděle)

11. září (církevní kalendář)


16. NEDĚLE PO 50nici; o svěřených hřivnách
Neděle před Povýšením. Novomučedníci Maloasijští

hlas 7. — Gal 6,11–18; Jan 3,13–17 (neděli před Povýšením)
2.Kor 6,1–10; Mat 25,14–30


Ct. Theodora Alexandrijská (+ 474)Malý svátek Ct. Sergej a German, valaamští divotvorci (přenesení ostatků, 12. st.); Malý svátek ct. Siluan Athonský (1938); mč. Ia a s ní 9000 mč. v Persii (+ 362); mč. Dimitrij, jeho žena Evanthia a Dimitrián, syn (1. st.); svt. Daniel (Deniol), keltský mnich a biskup (+ 584). Ct. Eufrosin, svatý kuchař


»Neboť tak Bůh miloval svět, že i Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo v Něho věří, nezahynul,
ale měl život věčný.«


Úvodní stránka elektronického kalendária

Vysvětlivky a poznámky ke kalendáriu