Ikony pro den: 14. 10. (1. 10.)

Největší svátek Záštita přesvaté Bohorodice (Pokrov). Ap. ze 70ti Ananiáš; ct. Roman Sladkopěvec (6. st.) • Mč. Dominik Soluňský (4. st.); mč. Krescents, Evagrius, Marcialus, Jannuarius, Alexandr, Hotie, Saturnie, Věra, Prima, Donata a dalších (+ 320); ct. Jan Kukuzel (12. st.) a Řehoř Athonský (14. st.); Významný svatý ct. Sávva, višerský divotvorce (+ 1461). Památka sjednocení 14 statečných Čechů s pravoslavnou církví (v r. 1870)

Záštita přesvaté Bohorodice (zázrak ve Vlachernském chrámu v polovině 10. st.)
Základní velikost
Záštita přesv. Bohorodice (novodobá řecká ikona)
Základní velikost
Větší velikost
Záštita (Pokrov) přesv. Bohorodice
Základní velikost
Větší velikost
Záštita přesvaté Bohorodice (zázrak ve Vlachernském chrámu v Konstantinopoli v polovině 10. st.)
Základní velikost
Касперовская икона Пресвятой Богородицы
Základní velikost
Апостол Анания
Základní velikost
Преподобный Роман Сладкопевец
Základní velikost
Гербовецкая икона Пресвятой Богородицы
Základní velikost
Záštita přesvaté Bohorodice (zázrak ve Vlachernském chrámu v Konstantinopoli v polovině 10. st.)
Základní velikost
Záštita přesvaté Bohorodice (zázrak ve Vlachernském chrámu v Konstantinopoli v polovině 10. st.)
Základní velikost
Záštita přesvaté Bohorodice (zázrak ve Vlachernském chrámu v Konstantinopoli v polovině 10. st.)
Základní velikost
Záštita přesvaté Bohorodice (zázrak ve Vlachernském chrámu v Konstantinopoli v polovině 10. st.)
Základní velikost
Větší velikost
Největší velikost
Záštita přesvaté Bohorodice (zázrak ve Vlachernském chrámu v Konstantinopoli v polovině 10. st.)
Základní velikost
Větší velikost
Největší velikost
Záštita přesvaté Bohorodice (zázrak ve Vlachernském chrámu v Konstantinopoli v polovině 10. st.)
Základní velikost
Větší velikost
Největší velikost
Záštita přesvaté Bohorodice (zázrak ve Vlachernském chrámu v Konstantinopoli v polovině 10. st.)
Základní velikost
Větší velikost
Největší velikost


Zde uveřejňované textové i obrazové materiály jsou chráněny autorskými právy. Můžete však umístit na svých webových stránkách průběžně obnovovanou informaci o aktuálním dni (i s ikonkou světce toho dne) dle pravoslavného kalendáře. Podmínky a technické provedení k umístění skriptu zobrazujícího kalendářní data z tohoto serveru najdete zde.