Ikony pro den: 13. 7. (30. 6.)

5. NEDĚLE PO 50nici; o vymítnutí běsů z dvou posedlých

Vyhnání démonů z gadarenských posedlých
Základní velikost

Významný svatý Sbor sv. slavných a všechvalných 12ti apoštolů: Petra, Ondřeje – bratra jeho, Jakuba Zebedeova, Jana – bratra jeho, Filipa, Bartoloměje, Tomáše, Matouše, Jakuba Alfeova, Judy Jákobova neboli Tadeáše, Šimona Zeloty a Matěje • Svt. Sofronij, ep. irkutský (1918); mč. Meliton; Petr; Perpetua; Michal – sadař athénský (+ 1770)

Sbor dvanácti apoštolů (Byzanc, první čtvrtina 14. st.; muzeum v Moskvě)
Základní velikost
Větší velikost
Dvanáctero apoštolů
Základní velikost
Větší velikost
Sbor dvanácti apoštolů
Základní velikost
Větší velikost
Sbor dvanácti apoštolů (Novgorod, konec 15. st.; ze sofijského chrámu, muzeum v Novgorodě)
Základní velikost
Větší velikost
Апостол Андрей Первозванный
Základní velikost
Apoštol Jan Evangelista s učedníkem Prochorem na ostrově Patmos (jeskyně apokalypsy)
Základní velikost
Апостол Филипп
Základní velikost
Святитель Софроний, епископ Иркутский
Základní velikost
Апостол Варфоломей
Základní velikost
Апостол Фома
Základní velikost
Апостол Иаков Алфеев
Základní velikost
Апостол Иаков Зеведеев
Základní velikost
Апостол Матфей
Základní velikost
Апостол Матфий
Základní velikost
Апостол Симон Зилот
Základní velikost
Святой апостол Иуда
Základní velikost


Zde uveřejňované textové i obrazové materiály jsou chráněny autorskými právy. Můžete však umístit na svých webových stránkách průběžně obnovovanou informaci o aktuálním dni (i s ikonkou světce toho dne) dle pravoslavného kalendáře. Podmínky a technické provedení k umístění skriptu zobrazujícího kalendářní data z tohoto serveru najdete zde.