Ikony pro den: 14. 1. (1. 1.)

32. NEDĚLE PO 50nici; neděle před Bohozjevením

Obřezání Páně. Svt. Basil Veliký, archiep. Caesaree Kappadocijské (+ 379)
Svt. Řehoř, ep. naziánský (otec sv. Řehoře Theologa) (+ 374)

Obřezání Páně a sv. Basil Veliký (minejní ikona)
Základní velikost
Větší velikost
Sv. Basil Veliký
Základní velikost
Větší velikost
Obřezání Páně
Základní velikost
Tři světitelé: Basil Veliký, Jan Zlatoústý, Řehoř Theolog
Základní velikost
Sv. Basil Veliký
Základní velikost
Tři hierarchové: Basil Veliký, Jan Zlatoústý, Řehoř Theolog (současná řecká ikona)
Základní velikost
Sv. Basil Veliký
Základní velikost
Sv. Basil Veliký a Jan Zlatoústý (Palatinská kaple v Palermu, 12, stol. mozaika)
Základní velikost
Tři hierarchové: Basil Veliký, Jan Zlatoústý, Řehoř Theolog
Základní velikost
Tři hierarchové: Basil Veliký, Jan Zlatoústý, Řehoř Theolog
Základní velikost
Sv. Basil Veliký
Základní velikost
Obřezání Páně (polovina 18. stol., provinciální řecké nebo maloasijské umělecké středisko)
Základní velikost
Větší velikost
Tři hierarchové: Basil Veliký, Jan Zlatoústý, Řehoř Theolog
Základní velikost
Větší velikost
Největší velikost
Sv. Basil Veliký (Theofan Řek, deesis, 14./15. stol., Blagověščenskij sobor v mosk. kremlu)
Základní velikost
Větší velikost
Největší velikost
Sv. Basil Veliký
Základní velikost
Větší velikost
Největší velikost
Obřezání Páně (miniatura minologia Basila II., Konstantinopol 985; nyní vatikánská knihovna Řím)
Základní velikost
Větší velikost
Největší velikost


Zde uveřejňované textové i obrazové materiály jsou chráněny autorskými právy. Můžete však umístit na svých webových stránkách průběžně obnovovanou informaci o aktuálním dni (i s ikonkou světce toho dne) dle pravoslavného kalendáře. Podmínky a technické provedení k umístění skriptu zobrazujícího kalendářní data z tohoto serveru najdete zde.