Ikony pro den: 17. 5. (4. 5.)

Největší svátek NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Nanebevstoupení Páně
Základní velikost
Větší velikost
Nanebevstoupení Páně
Základní velikost
Větší velikost
Nanebevstoupení Páně
Základní velikost
Větší velikost
Nanebevstoupení Páně
Základní velikost
Větší velikost
Nanebevstoupení Páně
Základní velikost
Nanebevstoupení (střed 11. stol., chrám Proměnění Spasitele mirožského monastýru, Pskov)
Základní velikost
Nanebevstoupení (miniatura z evangeliáře Rabuly; r. 586, knihovna Laurenciana, Florencie)
Základní velikost
Voznesenije Gospodně (střed 11. stol., chrám Svaté Sofie, Ochrid)
Základní velikost
Nanebevstoupení Páně (pol. 11. stol., Spaso-preobraženský sobor, Mirožský monastýr, Pskov)
Základní velikost
Nanebevstoupení Páně (střed 15. století)
Základní velikost
Nanebevstoupení Páně (konec 15. století, Sofijský sobor, Novgorod)
Základní velikost
Nanebevstoupení Páně (zač. 5. století, řezba ve slonové kosti)
Základní velikost
Nanebevstoupení Páně
Základní velikost
Nanebevstoupení Páně (ikona od Theofana z Kréty, monastýr Stavronikita, Athos)
Základní velikost
Nanebevstoupení Páně
Základní velikost
Nanebevstoupení Páně
Základní velikost
Větší velikost
Největší velikost

Mč. Pelagie, panna z Tarsu (+ 290) • Svt.mč. Erasmus, ep. thormský (+ 303); svt.mč. Silván, ep. gazský a s ním 40 dalších (+ 311); přenesení ostatků spr. Lazara a ap.rovn. Marie Magdalské do Cařihradu a obnovení chrámu (890). Staroruská ikona Matky Boží (1570)

Staroruská ikona Matky Boží (1570)
Základní velikost
Старорусская икона Божией Матери
Základní velikost
Мученица Пелагия Тарсийская
Základní velikost


Zde uveřejňované textové i obrazové materiály jsou chráněny autorskými právy. Můžete však umístit na svých webových stránkách průběžně obnovovanou informaci o aktuálním dni (i s ikonkou světce toho dne) dle pravoslavného kalendáře. Podmínky a technické provedení k umístění skriptu zobrazujícího kalendářní data z tohoto serveru najdete zde.