315/196

Pravoslavný kalendář


10. listopad 2019 (neděle)

28. říjen (církevní kalendář)

21. NEDĚLE PO 50nici; o vyhnání legie duchů zlých

hlas 4. — Efez 2,4–10; Luk 8,26–39 (z 23. ned.)


Mč. Terentios a Neonilla a 7 dětí jejich (3. st.); ct. Stefan Savvait, tvůrce kánonů (+ 807). Významný svatý Vmč. Paraskeva, nazývaná Pátek (3. st.); Významný svatý svt. Arsenij Srbský, 1. archiepiskop (1266). Malý svátek Ct. Jov, igumen počájevský (služba 6. května) (+ 1651). Malý svátek Svt. Dimitrij Rostovský (1709) • Svt.mč. Kyriakos, patriarcha jerusalemský (+ 363); ct. Arsenios Kappadokijský (+ 1924)


»Vypravuj všem, co učinil tobě Bůh.«


Úvodní stránka elektronického kalendáriaPoznámky:
Kliknutím na ikonu přejdete na stránku s dalšími ikonami pro tento den.
Na stránce s ikonami si je pak můžete zobrazit v tzv. „základní velikosti“, která je větší než běžné zobrazení, a v některých případech je tam k dispozici i ještě větší rozlišení. (Kliknete-li tam na samotnou ikonu, dostanete se na ruskou kalendářní stránku s dalšími informacemi.)

Vysvětlivky:
datum dle starého juliánského kalendáře;
údaje z pohyblivého kalendária (pohyblivý kalendářní kruh se odvíjí každoročně od data hlavního pohyblivého svátku - Paschy) - tj. pořadí a název neděle, číslo hlasu, nedělní biblické čtení, pohyblivé denní čtení, pohyblivé svátky apod.;
údaje pevného kalendářního kruhu (jsou pevně spojena s určeným datem kalendářního roku) - tj. většina církevních svátků a památek světců, případně biblické čtení, které se ke svátkům a památkám některých významných světců pojí, a další údaje pevně každoročně náležející k danému datu.

Zkratky:

ap. = svatý apoštol
aprovn. = apoštolům rovný
mč. = svatý mučedník (mučednice)
vmč. = velikomučedník
nmč. = novomučedník
ct. = ctihodný (tj. svatý mnich či poustevník)
spr. = spravedlivec
pror. = svatý prorok
ev. = evangelista
kn. = svatý kníže
bl. (blaž.) = blažený (blahoslavený)
svt. = světitel (pojem převzatý ze staroslověnštiny), tj. svatý biskup nebo kněz
svt.mč. = světitel mučedník (tj. biskup či kněz mučedníkem)
ep. = episkop (biskup)
metrop. = metropolita
archep. = archiepiskop (arcibiskup)
inok = mnich

Web zabývající se problematikou církevního kalendáře

Pro pravoslavné webmastery

Zde uveřejňované textové i obrazové materiály jsou chráněny autorskými právy. Můžete však umístit na svých webových stránkách průběžně obnovovanou informaci o aktuálním dni (i s ikonkou světce toho dne) dle pravoslavného kalendáře. Podmínky a technické provedení k umístění skriptu zobrazujícího kalendářní data z tohoto serveru najdete zde.